...
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
normalcard

CLASSIC CARD

  • ส่วนลด 5% (เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต), 10% (เมื่อชำระด้วยเงินสด) ยกเว้น รายการอาหารพิเศษที่ไม่ร่วมรายการ
  • ส่วนลดเดือนเกิด (1 ครั้ง ภายในเดือนเกิด) 15% (เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต), 20% (เมื่อชำระด้วยเงินสด) ยกเว้น รายการอาหารพิเศษที่ไม่ร่วมรายการสะสม Point ได้ทันทีเมื่อลงทะเบียนบัตรสมาชิกที่ www.laemcharoenseafood.com
normalcard

Gold

  • ส่วนลด 10% (เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต), 15% (เมื่อชำระด้วยเงินสด) ยกเว้น รายการอาหารพิเศษที่ไม่ร่วมรายการ
  • ส่วนลดเดือนเกิด (2 ครั้ง ภายในเดือนเกิด) 15% (เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต), 20% (เมื่อชำระด้วยเงินสด) ยกเว้น รายการอาหารพิเศษที่ไม่ร่วมรายการ
  • บัตรปรับระดับ ไม่มีจำหน่าย สะสม Point ได้ทันทีเมื่อลงทะเบียนบัตรสมาชิกที่ www.laemcharoenseafood.com
normalcard

Classic

  • ส่วนลด 5% (เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต), 10% (เมื่อชำระด้วยเงินสด) ยกเว้น รายการอาหารพิเศษที่ไม่ร่วมรายการ
  • ส่วนลดเดือนเกิด (1 ครั้ง ภายในเดือนเกิด) 15% (เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต), 20% (เมื่อชำระด้วยเงินสด) ยกเว้น รายการอาหารพิเศษที่ไม่ร่วมรายการสะสม Point ได้ทันทีเมื่อลงทะเบียนบัตรสมาชิกที่ www.laemcharoenseafood.com
normalcard

Gold

  • ส่วนลด 10% (เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต), 15% (เมื่อชำระด้วยเงินสด) ยกเว้น รายการอาหารพิเศษที่ไม่ร่วมรายการ
  • ส่วนลดเดือนเกิด (2 ครั้ง ภายในเดือนเกิด) 15% (เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต), 20% (เมื่อชำระด้วยเงินสด) ยกเว้น รายการอาหารพิเศษที่ไม่ร่วมรายการ
  • บัตรปรับระดับ ไม่มีจำหน่าย สะสม Point ได้ทันทีเมื่อลงทะเบียนบัตรสมาชิกที่ www.laemcharoenseafood.com